Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2021

Hướng dẫn tự thông báo website với bộ công thương

Theo quy định của nhà nước, tất cả các website của doanh nghiệp phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký với bộ công thương. Việc này nhằm mục đích tuân thủ quy định của bộ công thương, nâng cao uy tín của website. Nếu một website được đóng dấu đã thông báo với bộ công thương thì người dùng ít nhất biết được rằng doanh nghiệp đã trải qua một số bước xét duyệt nhất định và được chứng nhận. Cuối cùng các mặt hàng trên website là hợp pháp, được phép phân phối và quảng bá, không vi phạm sở hữu trí tuệ. Bài viết này mô tả các bước mà VIETMANA đã làm để thực hiện thông báo website. Bước 1 . Tạo hồ sơ thương nhân tại online.gov.vn * Ngày 19/09/2020 VIETMANA tạo hồ sơ thương nhân trên website của Bộ Công Thương tại online.gov.vn. * Ngày 22/09/2020 Bộ Công Thương bắt đầu xử lý tài khoản thương nhân cho đơn vị đăng ký. * Ngày 25/09/2020 Bộ Công Thương chỉnh sửa tên công ty và địa chỉ cho ngắn gọn hơn. Và yêu cầu bổ sung thông tin về lĩnh vực kinh doanh. * Ngày 28/09/2020 VIETMANA cập nhật thông tin